Toplantıya Davet

Değerli meslektaşlarımız,

Sık görülen inflamatuvar romatizmal hastalıkların başında spondiloartritler gelir. Bu hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmeler inanılmaz bir hızla devam etmekte ve her geçen yıl kazandığımız deneyimlerin sayısı gittikçe artmaktadır.

İlkini 2019 yılının Kasım ayında yaptığımız “Spondiloartritler” toplantısında son gelişmeleri paylaşıp, fikir alışverişinde bulunmuş ve tek konuya odaklanarak ayrıntıları kaçırma riskinden uzak kalmaya çalışmıştık. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz toplantıda da hedefimiz değişmiyor: Yine spesifik olarak belli bir konuda, derinlemesine sentez yapabilmek… Bu amaçla panel ve konferansların, olgu tartışmalarının, atölye çalışmaları ve bildiri sunumlarının yer alacağı sempozyumumuzu 2-5 Aralık 2021 tarihlerinde, Çeşme’de düzenliyoruz.

“Kışa merhaba!” diyeceğimiz güzel İzmir günlerinde, verimli geçeceğini düşündüğümüz toplantımıza katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Görüşmek üzere, sevgi ve saygılarımızla…

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Fatoş Önen                          Prof. Dr. Servet Akar