Bildiri Gönderim Koşulları

  • Bildiri gönderim formatı ‘özet’ şeklindedir. Kabul edilen poster bildiriler, orijinal hali ile sempozyum bildiri kitabında yayınlanacaktır. Sözlü bildiriler ilk başvurudaki özet hali ile yayınlanabileceği gibi gönderimi yapan başlıca yazarın isteği doğrultusunda tam metin olarak da yayınlanabilir.
  • Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 sayfa olmak üzere 5 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Bildiri tam metni en az 500, en fazla 1000 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.
  • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir. 
  • Bildiri sonunda yazarların kurumları belirtilmelidir 
  • Resim ve tablo eklenebilir. 
  • Bildiriler Times new roman formatında ve 12 punto ile yazılmalıdır. 
  • Bildiriler ‘giriş-yöntem-sonuçlar-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. Vaka bildirileri ise ‘giriş-vaka özeti-tartışma’ bölümlerinden oluşmalıdır. 
  • Bildiri özeti son gönderim tarihi 2 Kasım 2021‘dir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine 5 Kasım 2021 tarihinden sonra bildirilecektir.